Yokohama Showroom

DESTINO Yokohama Showroom

Address
5-20-25 Chigasaki-Minami Tsuzuki-ku Yokohama-shi Kanagawa-ken 224-0037
Tel
045-949-6777
Fax
045-482-6444
Open
Weekday 9:00〜18:00
Sat, Sun, Holiday 10:00〜18:00
Closed
Tuesday, 1st Wednesday
E-mail
info@destino.co.jp

↑ Page Top